Teknisk afdeling i Jysk Musikteater sørger for, at teknikken altid fungerer optimalt.

Evt. spørgsmål eller ønsker rettes venligst til teknisk afdeling.

Huset stiller disponibelt lyd- og lysanlæg til rådighed iflg. aftale, eksklusiv opsætning/nedtagning. Ekstraudstyr kan lejes efter aftale.

Evt. kulisser og andet medbragt materiale skal være brandhæmmende behandlet.

Huset råder over en række godkendte borde/stole-opstillinger til salene, ønsker lejer en væsentlig ændring, er det lejers ansvar at medbringe en godkendt salplan-tegning, senest 14 dage før arrangement.

Der er monteret teleslynge i teatersalen samt indrettet to kørestolspladser på siderepos, i forlængelse af 8. række.

Kontakt os

Teknisk afdeling
Steffen Ilfeldt
steffen@jmts.dk
tlf. 2371 1010