Lokaler og Teknik

Lokaler med udsigt til Gudenåen!

Musikhusets lokaler er velegnet til kulturelle arrangementer, konferencer, generalforsamlinger, møder, fester m.m. – med plads til deltagerantal på mellem 50-750 pers.
De forskellige sale kan hver især, eller sammen, danne rammen om dit næste arrangement.

Teatersalen

 • Tribuneopstilling: 761 pladser incl. 2 kørestolspladser  og balkon (176 siddepladser)
 • Stående koncert: 938 pladser i salen (+ evt. balkon 176 siddepladser)
 • Længde fra væg til sceneforkant: 22 meter
 • Bredde fra væg til væg: 18 og 22 meter
 • Frihøjde i salen: 11 meter
 • Frihøjde under balkon: 8 meter

Scenen i teatersalen

 • Gulvareal: bredde 13,2 (bredde) x 15,5 (dybde) meter
 • Mulighed for ekstra frontareal med fremskudt scene på 3 meter
 • Frihøjde på scenen: 13 meter
 • Prosceniumsåbning: 13,2 (bredde) x 6 (højde) meter
 • 21 scenetræk og 2 salstræk (10x elektriske, 11x kontravægte)
   
  Ved husets gavl er direkte adgang til scenen gennem en port (B: 300cm H: 450cm). Modsat sceneområdet er indbygget et operatørrum med fast installation af teknisk udstyr til afvikling af arrangementer. Arealet på operatørrummet er 3 x 4,5 meter. I sammenhæng med teatersalen, råder musikhuset  over 5 kunstnergarderober med bad/toilet,  tre solistgarderober á ca. 16 m2 og to større garderober á ca. 22 m2 samt køkken og opholdsrum.

Musiksalen

 • Bredde 15 x 15 m, højde ca. 4 m – ved opstilling skal der tages hensyn til søjler i salen.
 • Salen kan mørklægges.
 • Kapacitet: stolerækkeopstilling 198 pers. – konferenceopstilling 90 pers.

Foyer

Foyeren er smukt beliggende med udsigt til Gudenåen og Hjejlebådene. Rammerne er perfekte til reception, frokostmøde i cafeen og benyttes ofte til bespisning ved generalforsamling, konferencer m.m. Cafeen er beliggende i foyeren, her serveres kaffe, kage, frokostretter samt teatermenu i forbindelse med forestilling i musikhuset.

Der er et antal offentlige parkeringspladser i umiddelbar nærhed samt 4 handicappladser ved husets indgang.

Gennem et årligt driftstilskud til JYSK MUSIKTEATER har Silkeborg Kommune sikret, at det brede kulturliv har adgang til at bruge huset. 
Foreninger, skoler og institutioner, hjemmehørende i Silkeborg Kommune, og som opfylder betingelserne, har adgang til at benytte JYSK MUSIKTEATER på favorable vilkår. 

Teknik

Teknisk afdeling i Jysk Musikteater sørger for, at teknikken altid fungerer optimalt.

Evt. spørgsmål eller ønsker rettes venligst til teknisk afdeling.

Huset stiller disponibelt lyd- og lysanlæg til rådighed iflg. aftale, eksklusiv opsætning/nedtagning. Ekstraudstyr kan lejes efter aftale.

Evt. kulisser og andet medbragt materiale skal være brandhæmmende behandlet.

Huset råder over en række godkendte borde/stole-opstillinger til salene, ønsker lejer en væsentlig ændring, er det lejers ansvar at medbringe en godkendt salplan-tegning, senest 14 dage før arrangement.

Der er monteret teleslynge i teatersalen samt indrettet to kørestolspladser på siderepos, i forlængelse af 8. række.

Kontakt os

For leje af lokaler:
Berit Kvist
berit@jmts.dk
tlf. 8920 3060

For tekniske spørgsmål:
Steffen Ilfeldt,
steffen@jmts.dk
tlf. 2371 1010